Πλήρης εγκατάσταση Email server(Postfix, Dovecot, SpamAssassin, Roundcube, MariaDB) σε Ubuntu 16.04 – Εγκατάσταση iRedMail

egkatastasi-mailserver-2

Email Server, είναι ο διακομιστής που αναλαμβάνει να λάβει και να στείλει Email εκμερους μας. Υπάρχουν πολλές δωρεάν υπηρεσίες Email όπως της Yahoo και της Google με το μειονέκτημα ότι τα Email μας φιλοξενούνται σε Server που δεν μας ανήκει.

Σε αυτή τη Σειρά οδηγών που αποτελείτε από τρία μέρη θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε:

  1. Ρύθμιση των απαραίτητων εγγραφών DNS. Ώστε τα Email μας να μην καταλήγουν στα Spam του παραλήπτη
  2. Εγκατάσταση του iRedMail, ένα Open Source πρότζεκτ που θα μετατρέψει τον Ubuntu Server μας , σε ένα πλήρως λειτουργικό Μail Server.
  3. Εγκατάσταση δωρεάν SSL από τη StartSSL στο Mail Server για να μη παρουσιάζει σφάλματα όταν συνδεόμαστε σε αυτόν. Σύντομα διαθέσιμος.

Για να ολοκληρώσουμε αυτό τον οδηγό θα πρέπει πρώτα να έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο άρθρο της σειράς:Πλήρης εγκατασταση Email server(Postfix, Dovecot, SpamAssassin, Roundcube, MariaDB) σε Ubuntu 16.04 – Ρύθμιση των απαραίτητων εγγραφών DNS

Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα καινούργιο vm η dedicated server. Το iRedMail θα περάσει όλα τα απαρέτητα λογισμικά.

Για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία αυτόν τον οδηγό χρειαζόμαστε ένα λογαριασμό με δικαιώματα χρήσης της εντολής sudo

Οδηγός δύο απο τρία, Εγκατάσταση iRedMail.

Η πλήρης εγκατάσταση ενός Email Server έχει πάρα πολλές παραμέτρους και πολλά διαφορετικά λογισμικά που θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους για κάθε λειτουργία. Έως πρόσφατα απαιτούσε και πάρα πολύ χρόνο, τον όποιο μπορούμε πλέον να γλιτώσουμε χρησιμοποιώντας το iRedMail.

Το iRedMail είναι ένα Open Source πρότζεκτ που αναλαμβάνει να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει όλα τα απαραίτητα λογισμικά ενός Mail Server όπως Postfix, Dovecot, SpamAssassin, Roundcube, MariaDB. Η MariaDΒ θα αποθηκεύει τους χρήστες του Mail Server μας ως εικονικούς χρήστες και όχι σαν τυπικούς user σε Linux. Επιπρόσθετα το iRedMail θα κάνει και εγκατάσταση Web interface για τη διαχείριση των χρηστών. Διανέμεται σε 2 εκδώσεις, την Community που είναι δωρεάν και την Pro με κάποια επιπλέον Future στο Admin Panel και όχι λειτουργικά.

Βήμα 1, Δήλωση hostname

Πριν ξεκινήσουμε την εγκατάσταση του iRedMail θα πρέπει να δηλώσουμε hostname στο μηχάνημα μας. Hostname θα δηλώσουμε το mailgate.serverexpose.tk που ρυθμίσαμε στο πρώτο οδηγό της σειράς. Μη ξεχάσετε να αλλάξετε το serverexpose.tk με το δικό σας domain.

Για να δούμε το Hostname του μηχανήματος μας:

hostname -f

see hostname
see hostname

Για να το αλλάξουμε θα πρεπει να το αλλάξουμε σε 2 αρχεια στο /etc/hostname και στο /etc/hosts:

sudo nano /etc/hostname

αφαιρούμε το προηγούμενο hostname και πληκτρολογούμε το δικό μας:

mailgate.serverxpose.tk

Πατάμε Ctrl+X για έξοδο και Υ για αποθήκευση.

sudo nano /etc/hosts

θα εμφανίζει αντίστοιχο περιεχόμενο

127.0.0.1 localhost

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

Στη πρώτη γραμμή προσθέτουμε και εδώ το hostname μας πριν το localhost για να είναι αυτής της μορφής:

127.0.0.1 mailgate.serverexpose.tk localhost

Πατάμε Ctrl+X για έξοδο και Υ για αποθήκευση.

Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι κάναμε σωστά τις αλλαγές γράφοντας ξανά hostname -f. θα πρέπει να μας εμφανίσει το νέο hostname.

hostname -f

savvaniss@mailgate:~$ hostname -f
mailgate.serverexpose.tk

Βήμα 2, Εγκατάσταση iRedMail

Για να μπορέσει να εγκατασταθεί στο σύστημα μας το iRedMail θα πρέπει να υπάρχει το bzip2 πακέτο:

sudo apt install bzip2

Τώρα θα μεταφερθούμε στη σελίδα του iRedMail για να πάρουμε το link από τη τελευταία έκδοση. Πηγαίνουμε στο www.iredmail.org/download.html και στο κόκκινο πλαίσιο πάνω δεξιά όπου λέει Download Now, πατάμε δεξί click-> copy link location ώστε να το κάνουμε επικόλληση στο τερματικό μας.

download iredmail
download iredmail

Το url είναι της μορφης https://bitbucket.org/zhb/iredmail/downloads/iRedMail-0.9.5-1.tar.bz2. Προσοχή στα νούμερα της έκδοσης. Μπορεί να έχουν αλλάξει και να χρειαστεί να προσαρμόσετε τις εντολές στα ανάλογα νούμερα.

Επιστρέφουμε στο τερματικό όπου γράφουμε wget, κενό και αμέσως μετά κάνουμε επικόλληση το url:

wget https://bitbucket.org/zhb/iredmail/downloads/iRedMail-0.9.5-1.tar.bz2

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα έχει κατεβάσει στο φάκελο που βρισκόμαστε ένα συμπιεσμένο αρχείο με το iRedMail, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε:

ls -la

θα πρέπει να μας επιστρέψει παρόμοιο κείμενο. Θα δούμε μεσα και το συμπιεσμενο αρχείο του iRedMail.

drwxr-xr-x 5 savvaniss savvaniss 4096 Oct 24 20:05 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 23 14:29 ..
-rw——- 1 savvaniss savvaniss 138 Oct 24 19:32 .bash_history
-rw-r–r– 1 savvaniss savvaniss 220 Aug 31 2015 .bash_logout
-rw-r–r– 1 savvaniss savvaniss 3771 Aug 31 2015 .bashrc
drwx—— 2 savvaniss savvaniss 4096 Oct 24 19:18 .cache
drwxrwxr-x 2 savvaniss savvaniss 4096 Oct 24 19:41 .nano
-rw-r–r– 1 savvaniss savvaniss 655 Jun 24 15:44 .profile
drwx—— 2 savvaniss savvaniss 4096 Oct 23 14:29 .ssh
-rw-r–r– 1 savvaniss savvaniss 0 Oct 24 19:28 .sudo_as_admin_successful
-rw-rw-r– 1 savvaniss savvaniss 170 Oct 24 20:05 .wget-hsts
-rw-rw-r– 1 savvaniss savvaniss 133026 Oct 17 01:42 iRedMail-0.9.5-1.tar.bz2

κάνουμε αποσυμπίεση στο αρχείο:

tar xjf iRedMail-0.9.5-1.tar.bz2

Έγινε αποσυμπίεση σε ένα φάκελο με την προηγούμενη ονομασία χωρίς την κατάληψη tar.bz2. στη περίπτωση μας iRedMail-0.9.5-1. Μεταφερόμαστε στο φάκελο:

sudo su
cd iRedMail-0.9.5-1

Πριν τρέξουμε το script εγκατάστασης του iRedMail ανοίγουμε τις απαραίτητες θύρες στο firewall, θα χρειαστούμε:

  1. Τη θύρα 80 και 443 για πρόσβαση στο Webmail.
  2. Τη θύρα 587 για την ασφαλή αποστολή Email με TLS ασφάλεια.
  3. Τη θύρα 993 και 995 για λήψη των εισερχομένων σε POP3 και IMAP με SSL ασφάλεια.

ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw allow 587/tcp
ufw allow 993/tcp
ufw allow 995/tcp

και ξεκινάμε την εγκατάσταση:

bash iRedMail.sh

Το script που τρέξαμε κάνει update το σύστημα μας και κατεβάζει κάποια πακέτα που χρειάζεται το iRedMail, μόλις τελειώσει μας εμφανίζει τον παρακάτω οδηγό που μας καλωσορίζει στην εγκατάσταση, πατάμε yes.

iredmail wellcome
iredmail wellcome

Μας ζητάει να ρυθμίσουμε το φάκελο που θα αποθηκεύει τα Email, αφήνουμε το default και πατάμε next.

iredmail datadir
iredmail datadir

Στην επόμενη οθόνη μας ρωτάει ποιο Web Server να εγκαταστήσει για να έχουμε πρόσβαση στο Webmail μας. Δίνει τις επιλογές Nginx και Apache, επιλέγουμε τον Apache με το space και πατάμε Next.

iredmail web server
iredmail web server

Στη επόμενη οθόνη μας ρωτάει που θέλουμε να αποθηκεύει τους user του Email Server:

  1. OpenLDAP
  2. MySQL
  3. MariaDB
  4. PostrgreSQL

Επιλέγουμε τον MariaDB με το space και πατάμε Next.

iredmail backend
iredmail backend

Μας ζητάει το πρώτο domain που θα διαχειρίζεται, θα στέλνει και θα λαμβάνει Email για αυτό. Πληκτρολογούμε το serverexpose.tk. Αντικαταστήστε με το δικό σας Domain από τον πρώτο οδηγό τη σειράς.

iremail domain
iremail domain

Στο επόμενο βήμα μας ενημερώνει ότι θα φτιάξει ένα διαχειριστή με το Email postmaster@serverexpose.tk και μας ζητάει να του δώσουμε password, γράφουμε το password που επιθυμούμε και πατάμε Next.

iredmail mail admin
iredmail mail admin

Στη επόμενη οθόνη μας ζητάει να επιλέξουμε ποια extra λογισμικά να εγκαταστήσει για την διαχείριση του server μας. Αφήνουμε τα προεπιλεγμένα και πατάμε Next.

iredmail extra software
iredmail extra software

Τέλος στην επόμενη οθόνη μας ζητάει να επιβεβαιώσουμε τις ρυθμίσεις που κάναμε στα προηγούμενα βήματα. Επιλέγουμε y για να κάνει την εγκατάσταση.

iredmail confirm
iredmail confirm

Η εγκατάσταση του iRedMail ξεκίνησε. Δε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι όσο εγκαθιστά και ρυθμίζει τα πακέτα. Θα χρειαστεί να περιμένουμε για 5 με 10 λεπτά.
Μολις τελείωσει θα έχει εγκαταστήσει και ρυθμίσει τα: Postfix, Dovecot, SpamAssassin, Roundcube, MariaDB , fail2ban, awstats και το web administrator interface.

Στο τέλος της εγκατάστασης του θα μας ζητήσει αν θέλουμε να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις του firewall για την θύρα ssh (22) επιλέγουμε Y και ξανά Υ για restart του firewall.

*************************************************************************
* iRedMail-0.9.5-1 installation and configuration complete.
*************************************************************************

< Question > Would you like to use firewall rules provided by iRedMail?
< Question > File: /etc/default/iptables, with SSHD port: 22. [Y|n]

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε, μας ενημερώνει από ποια url μπορούμε να διαβάσουμε τα Email μας και να διαχειριστούμε τους users. Σε αυτα τα 2 url μπορούμε να συνδεθούμε με το account του admin που δημιουργήσαμε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.


********************************************************************
* URLs of installed web applications:
*
* – Roundcube webmail: httpS://mailgate.serverexpose.tk/mail/
*
* – Web admin panel (iRedAdmin): httpS://mailgate.serverexpose.tk/iredadmin/
*
* You can login to above links with below credential:
*
* – Username: postmaster@serverexpose.tk
* – Password: **********
*
*
********************************************************************
* Congratulations, mail server setup completed successfully. Please
* read below file for more information:
*
* – /home/savvaniss/iRedMail-0.9.5-1/iRedMail.tips
*
* And it’s sent to your mail account postmaster@serverexpose.tk.
*
********************* WARNING **************************************
*
* Please reboot your system to enable all mail services.
*
********************************************************************
You have mail in /var/mail/root

Τέλος μας ζηταει να κάνουμε restart στο server μας:

reboot

Έχουμε τελειώσει με την εγκατάσταση και τώρα μπορούμε να συνδεθούμε στο webmail και να στείλουμε Email. Πληκτρολογούμε στο φυλλομετρητή :

https://mailgate.serverexpose.tk/mail/

Μή ξεχάσετε μα βάλετε το δικό σας domain. Θα μας βγάλει μήνυμα στο φυλλομετρητή “your connection is not secure” αυτό συμβαίνει γιατί κατά την εγκατάσταση το iRedMail πέρασε ένα Self-signed πιστοποιητικό. Στον τρίτο οδηγό της σειράς θα δούμε πως μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα κανονικό.

Πατάμε Advance.

ssl advance
ssl advance

Add exception.

ssl add exception
ssl add exception

confirm security exception.

ssl confirm
ssl confirm

Τώρα μεταφερόμαστε στη σελίδα σύνδεσης.

mail login
mail login

Για να φτιάξουμε καινούργιους user πληκτρολογούμε στο φυλλομετρητή:

https://mailgate.serverexpose.tk/iredadmin

Για να μεταφερθούμε στη σελίδα του διαχειριστή.

mail iredadmin
mail iredadmin

‘Έχουμε τελειώσει με την εγκατάσταση και πλέον μπορούμε να διαβάσουμε και να στείλουμε Email από τον Email server μας μέσα απο το Web interface ή να το συνδέσουμε στο outlook.

Έπιπρόσθετα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με το τρίτο οδηγό της σειράς: Πλήρης εγκατάσταση Email server(Postfix, Dovecot, SpamAssassin, Roundcube, MariaDB) – Εγκατάσταση δωρεάν SSL από τη StartSSL.

Μην διστάσετε να αφήσετε σχόλιο για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση που μπορεί να έχετε.

2 comments: On Πλήρης εγκατάσταση Email server(Postfix, Dovecot, SpamAssassin, Roundcube, MariaDB) σε Ubuntu 16.04 – Εγκατάσταση iRedMail

Site Footer