Εγκατάσταση WordPress Σε Ubuntu 16.04 με LAMP Stack

egkatastasi-wordpress

To WordPress ειναι μία απο τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες για Blogging και όχι μόνο. Αμέτρητες σελίδες καθημερινά δημιουργούνται με βάση το Worpress.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πως μπορούμε να εγκαταστήσουμε WordPress σε ένα μηχάνημα που τρέχει Ubuntu 16.04 με LAMP Stack χρησιμοποιώντας τα virtual host του Apache.

Αν δεν έχετε εγκατεστημένο το LAMP Stack μπορείτε να το εγκαταστήσετε ακολουθώντας αυτόν εδώ τον οδηγό: Εγκατάσταση Lamp stack Σε Ubuntu 16.04 (Apache, PHP, MariaDB).

Επίσης θα χρειαστούμε ένα domain το οποίο έχει ρυθμιστεί για να δείχνει στο server μας. Αν δεν έχετε κάποιο Domain  μπορείτε να αποκτήσετε ένα νέο δωρεάν και να το ρυθμίσετε με τον αυτόν τον οδηγό: Απόκτηση και ρύθμιση  δωρεάν domain name για χρήση στην Ιστοσελίδα μας.

Για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία αυτόν τον οδηγό χρειαζόμαστε ένα λογαριασμό με δικαιώματα χρήσης της εντολής sudo

Για την ολοκλήρωση του οδηγού θα χρησιμοποιήσουμε το domain.com. Εσείς σε όλα τα βήματα θα χρειαστεί να το αντικαταστήσετε με το δικό σας domain.

Βήμα 1, Δημιουργία της δομής φακέλων και αρχείων.

Η θέση των αρχείων τη σελίδας μας θα είναι στο /var/www/domain.com/public_html , θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτούς του φακέλους:

sudo mkdir -p /var/www/domain.com/public_html

Επειδή δεν μπορούμε να γράψουμε sudo cd χωρίς να πάρουμε error θα αποκτήσουμε μόνιμα δικαιώματα υπερ χρήστη για τη συνεχεία του οδηγού:

sudo su

μεταφερόμαστε στο φάκελο και κατεβάζουμε το WordPress:

cd /var/www/domain.com/public_html
wget https://wordpress.org/latest.zip

Για να κάνουμε αποσυμπίεση στο αρχέιο που κατεβάσαμε πρέπει πρώτα να εγκαταστήσουμε το unzip:

apt install unzip -y
unzip latest.zip

αν γράψουμε ls -la θα δούμε πως μας έχει αποσυμπιέσει τα αρχεία σε ένα φάκελο wordpress:

-rw-r–r– 1 root root 8650308 Sep 7 14:59 latest.zip
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Sep 7 14:59 wordpress

Θα διαγράψουμε το zip αρχείο για να μη κρατήσουμε σκουπίδια και θα μεταφέρουμε τα αρχεία έξω από το φάκελο wordpress ώστε να βρίσκονται στο φάκελο /var/www/domain.com/public_html και όχι στον /var/www/domain.com/public_html/wordpress:

rm latest.zip
mv wordpress/{.,}* .

Η δεύτερη εντολή μεταφράζετε ως, μετέφερε τα αρχεία μέσα από το φάκελο wordpress μαζί με τα κρυφά στο φάκελο που είμαι τώρα. μπορούμε με ασφάλεια να αγνοήσουμε το παρακάτω μήνυμα:

mv: cannot move ‘wordpress/.’ to ‘./.’: Device or resource busy
mv: cannot move ‘wordpress/..’ to ‘./..’: Device or resource busy

Το επόμενο που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι να αλλάξουμε κάτοχο και δικαιώματα των αρχείων για να μπορεί να τα διαβάζει ο Αpache. Ο χρήστης με τον όποιο εκτελείτε ο Apache σε Ubuntu είναι ο www-data:

chown -R www-data:www-data /var/www/
chmod -R 755 /var/www/

Βήμα 2, Δημιουργία αρχείου ρυθμίσεων για για το virtual host.

Ο Apache έχει τα αρχεία ρυθμίσεων για τα virtual host στο φάκελο /etc/apache2/sites-available/ όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο για κάθε site που θέλουμε να φιλοξενήσουμε στον ιδιο server, δημιουργούμε ένα νέο αρχείο με το όνομα του domain και προσθέτουμε στη κατάληξη .conf :

nano /etc/apache2/sites-available/domain.com.conf

Προσθέτουμε μέσα στο αρχείο:

 

ServerAdmin savvaniss@serverexpose.com
ServerName domain.com
DocumentRoot /var/www/domain.com/public_html/
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

 

Πατάμε Ctrl+X για έξοδο και Υ για αποθήκευση.

Σημείωση: Μη ξεχάσετε να αλλάξετε το domain.com με το όνομα του domain σας.

Για να ενργοποιησουμε το αρχείο configuration που μόλις δημιουργίσαμε γράφουμε:

a2ensite domain.com

Δε χρειάζεται να βάλουμε το conf στη κατάληξη, ο Apache κάνει μόνος του το συσχετισμό.Αν δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος θα μας εμφανιστεί το μήνυμα:

Enabling site domain.com.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 reload

και θα το κάνουμε:

service apache2 reload

Τώρα πληκτρολογώντας το domain μας στο browser θα πρέπει να μας εμφανιστεί η αρχική σελίδα εγκατάστασης του WordPress:

wordpress default
wordpress default

Βήμα 3, Δημιουργία βάσης δεδομένων

Πριν προχωρήσουμε στην εγκατάσταση της WordPress σελίδας μας, χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων για να αποθηκεύει το Worpress δεδομένα. Για να το κάνουμε αυτό συνδεόμαστε στην MariaDB:

mysql -u root -p

και αμέσως μετά γράφουμε το password του χρήστη μας.

Στη συνέχεια θα φτιάξουμε μια βάση, ενα user και θα τα συνδέσουμε:

create database site_db;
create user site_user@localhost identified by 'Password';
grant SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on site_db.* to site_user@localhost identified by 'Password';

Έχουμε τελειώσει με τη δημιουργία της βάσης και είμαστε έτοιμοι για την εγκατάστασή.

Βήμα 4, Εγκατάσταση WordPress.

Αφού έχουμε καλύψει όλα τα προαπαιτούμενα πηγαίνουμε στο φυλλομέτρηση και πληκτρολογούμε το domain μας, για να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του WordPress.

Σελιδα 1

Σε αυτή τη σελίδα επιλέγουμε γλώσσα , επιλέγουμε όποια επιθυμούμε στη περίπτωση μας Ελληνικα και πατάμε “Συνέχεια”.

page 1
page 1

Σελιδα 2

Εδώ το wordpress μας ενημερώνει για τα στοιχεία της βάσης που θα χρειαστεί, πατάμε “πάμε”.

page 2
page 2

Σελιδα 3

Στη τρίτη σελίδα πληκτρολογούμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων και του user όπως τα δώσαμε όταν τα δημιουργήσαμε σε προηγούμενο βήμα μεσα απο τη MySQL(MariaDB). Για πρόθεμα αφήνουμε το προκαθορισμένο. Στη περιπτωσή μας:

Όνομα βάσης δεδομένων=site_db
Όνομα χρήστη=site_user
Συνθηματικό=Password
Φιλοξενητής βάσης=localhost
Πρόθεμα πίνακα=wp_

wordpress install database
wordpress install database

Σελιδα 4

αν τα στοιχεία που γράψαμε είναι σωστά μας ενημερώνει πως η σύνδεση έχει πετύχει και είμαστε έτοιμοι για εγκατάστασή. Πατάμε “εκτέλεση εγκατάστασης”.

wordpress start install
wordpress start install

Σελιδα 5

Τώρα θα συμπληρώσουμε καποια στοιχεία για τη σελίδα μας αλλα και για τον λογαριασμό διαχιριστή. Αυτά τα στοιχεία είναι στην ευχέρεια του χρήστη και για αυτό το αφήνω πάνω σας. Τα συμπληρώνουμε και πατάμε “εγκατάσταση του WordPress”.

worpress setup details
worpress setup details

Σελιδα 6

το WordPress μας ενημερώνει ότι έχει εγκατασταθεί και μπορούμε να συνδεθούμε!
πατάμε Σύνδεση και μας μεταφέρει στη σελίδα της σύνδεσης.

wordpress connect
wordpress connect
wordpress login
wordpress login

Έχουμε τελειώσει με την εγκατάσταση και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σελίδα μας, Ο χρόνος ολοκλήρωσης του παραπάνω οδηγού σε ένα μηχάνημα με εγκατεστημένο LAMP υπολογίζεται περίπου στα 45 λεπτά.

Μην διστάσετε να αφήσετε σχόλιο για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση που μπορεί να έχετε.

Site Footer